ФОРУМ

Вам потрібно ввійти, щоб створювати повідомлення та теми.

VB6.0 Форма по центру екрану

Public Sub frm2Center()
'======Форма frm2 по центру екрану============
With frm2
.Top = (Screen.Height - .Height) / 2
.Left = (Screen.Width - .Width) / 2
End With
'========================================
End Sub