MIDI Електричне з’єднання інтерфейсу

Електрично MIDI Інтерфейс являє собою послідовний асинхронний інтерфейс з частотою передачі 31250 бод(± 1%), що = 31,25 Кбіт/с.

Інтерфейс односпрямований (симплексний), тобто джерело повідомлень лише передає. Ніякої зворотного зв’язку не передбачено.

В інтерфейсі згідно специфікації застосовується струмова петля 5 мА з гальванічною розв’язкою вхідного ланцюга, що надає змогу виключити зв’язок методом схемних заземлень при з’єднанні пристроїв через інтерфейсний MIDI кабель, які часто застосовуються в складних системах, усуваючи при цьому шумові перешкоди, вкрай небажані для звукового обладнання. Зазвичай MIDI Вихід  призначений для підключення лише одного входу.

У струмовій петлі електричним сигналом є не рівень напруги відносно загального проводу, а струм в двупровідної лінії, що з’єднує приймач і передавач.

В цілому 10 ти бітне слово передається за 320 мікросекунд. Тут, стартовий біт є логічним “0” (ток 5 мА), і стоп біт логічною “1”(відсутність току), між ними 8 біт даних.

mid-start-stop

Щоб уникнути контурів заземлення, які викликають шуми за рахунок різниці потенціалів напруги на різних кінцях кабелю з’єднання і як наслідок помилки в переданих даних, схема передавача  і схема приймача внутрішньо розділені оптоізоляторами (світловипромінювальний діод і фотодатчик, які спільно використовуються в одному корпусі). Отже передавач і приймач MIDI не пов’язані між собою електрично (гальванічно розв’язані).

electricschemspec1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схемі позначені:

Вхідний блок “А” представляє собою інтегральну схему або транзистор.

Ra, Rb, Rc, Rd,: резистори (Rd залежить від типу використаного Оптоізолятора )

UART: універсальний асинхронний прийомопередавач.

DI: діод

У схемі можуть бути використані високошвидкісні оптоізолятори типу: NJL-5127D, TLP513, PC-900V, PC-410 (K), PC-910 (K), HCPL-260L, HCPL-261A, HCPL-M600(Rd=1kΩ),QCPL-M605#500

Вхідний порт MIDI-In є вхід інтерфейсу «струмова петля», гальванічно розв’язаного від приймача оптоізолятором із швидкодією не гірше 2 мкс. Якщо буде застосований оптоізолятор з меншою швидкодією (часом відгуку оптоізолятора), то виникнуть помилки, викликані  погіршенням якості сигналу при підключенні кількох інструментів через лінію ретранслятора. Навіть незалежно від якості схеми, існує обмеження на кількість пристроїв, які можуть бути з’єднані через MIDI Thru. І знову причина викликана  погіршенням якості сигналу пов’язаного з часом відгуку оптоізолятораю

Вихідний порт MIDI-Out є виходом джерела струму, гальванічно пов’язаного зі схемою приймального пристрою. Обмежувальні резистори оберігають вихідні ланцюги та джерело 5 В від пошкодження при замиканні на землю .

Транзитний порт MIDI-Thru служить лише для ретрансляції вхідного потоку, по електричним властивостям він аналогічний вихідному. Його наявність не є обов’язковою для всіх MIDI пристроїв.

Максимальна довжина MIDI-кабелю не повинна перевищувати 15 метрів (50 футів).

midicab

Кабель представляє собою екрановану виту пару з екраном, підключеним до 2 контакту на обох кінцях  5-контактного DIN роз’єму.

  • Зверніть увагу, що контакти 1 і 3 не використовуються, і повинні бути залишені вільними як в приймачі так і передавачі.

  • Крім того контакт 2 MIDI In роз’єму , слід залишити непідключеним.


  • Заземлення екрану на схемі в роз’ємах MIDI не повинно бути підключений до будь-якого заземленого ланцюга або  шасі.

 

Залишити відповідь