MIDI ПАРАМЕТР VELOCITY

Параметр Velocity

На мій погляд цей параметр потребує окремого розгляду з огляду на його різні переклади з англійської мови та потребує правильного його розуміння. Він стосується повідомлень Note-on  та Note-off  та характеризує динаміку звучання ноти. Термін Velocity перекладається з англійської як швидкість. Загальноприйнятим визначенням, яке зустрічається у багатьох джерелах, основним з яких є MIDI специфікація,  Note Velocity – швидкість натискання/відпускання клавіші. 

Ну прийняли таку назву параметру, та й годі. Але якщо уявити процес реально, то ні швидкість, ні сила окремо не можуть повністю відповідати визначенню параметру, адже якщо швидко натиснути на клавішу з малою силою, то звучання буде тихим і навпаки, якщо сильно натиснути на клавішу, але робити це дуже повільно, то звучання буде теж тихим. Інтуітивно не кожна людина з образним мисленням погодиться з визначенням “швидкість”. Мені особисто більше імпонує визначення “інтенсивність”у фізичному вираженні як прикладена енергія.

Кінетична енергія Eк рухомого тіла дорівнює половині добутку його маси на квадрат швидкості:

[latex]Ek= \frac{1}{2}(mv^2)[/latex].

Швидкість Velocity має 128 рівнів, що виражаються числами від 0 до 127, які зазвичай використовуються для опису рівня посилення гучності звучання  MIDI-ноти. Таке обмеження викликано тим, що для параметру Velocity використовується лише один байт даних.  Іноді різні параметри швидкості також впливають на відтворення різного тембрового окрасу інструменту. Наприклад: MIDI саксофон може звучати більш фрикційно (чути шум від тертя потоку повітря) при більш високій швидкості натискання і мати більш м’яке звучання при більш низьких швидкостях. Такий ефект можливо реалізовати прив’язкою параметрів певного фільтру, який робитиме звук яскравішим в залежності від сили натискання на клавішу. Готові семпли теж можна призначити до певних рівнів від тієї ж інтенсивності тиску на клавішу. Якщо на одну ноту призначити кілька характерних сеплів залежних від швидкості тиску на клавішу, то можна доволі точно імітувати характерні динамічні відтінки різних, навіть екзотичних інструментів.

В залежності від швидкості Velocity змінюється час та рівень атаки. Атака є параметром, який показує скільки часу потрібно для переходу гучності звучання ноти від нуля до максимальної гучності. Наприклад: при швидкій грі на скрипці, стаккато ноти повинні мати швидку атаку, довша атака робить тривалішими ноти.

Особливо корисний параметр Velocity у нотних редакторах, які відтворюють партитури за допомогою MIDI.

 ІталійськоюУкраїнськоюСила звучанняOverture
Базова
velocity
Sibelius
Базова
velocity
Краще
[latex]pppp[/latex]чотири піа́но308
[latex]ppp[/latex]три піа́но402020
[latex]pp[/latex]pianissimoпіані́симодуже тихо50
39
32
[latex]p[/latex]pianoпіа́но тихо, слабо606144
[latex]mp[/latex]mezzo-pianoме́цо-піанопомірно тихо707166
[latex]mf[/latex]mezzo-forteме́цо-фортепомірно голосно808478
[latex]f[/latex]forteфо́ртеголосно, сильно.909890
[latex]ff[/latex]fortissimoфорти́симодуже голосно100113102
[latex]fff[/latex]три фо́рте110127114
[latex]ffff[/latex]чотири фо́рте120127

Параметр Velocity ще перекладають як швидкість удару по клавіші, але такий переклад не дуже вдалий, адже подія відпускання клавіші Note-off теж має параметр Velocity. Але якщо Note-on перекладати як удар, то як назвати Note-off – відсутність удару? Не дуже правильно і не красиво!

Не всі інструменти мають чутливу до швидкості натискання клавіатуру. Якщо Ви будете грати на інструменті без контролю швидкості натиснення на клавішу, то не почуєте жодної різниці в силі звучання нот незалежно від того, наскільки сильно ви натискаєте на клавіші, всі ноти будуть мати однакову швидкість і відповідно гучність.

Чутлива до швидкості натискання (динамічна) клавіатура видає реальні значення цього параметра у диапазоні чисел від 0 до 127, а нечутлива одне значення – 64 (десяткове).
Повідомлення Note On з параметром швидкості натискання = 00 еквівалентно повідомленню Note Off для цієї ж клавіші.

Залишити відповідь