MIDI повідомлення – визначення

Сьогодні ми розглянемо формат MIDI повідомлення. На мій погляд найбільш об’ємна тема і потребує особливої уваги при розгляді.

MIDI повідомлення можна розглядати як стандартизовані MIDI команди, або MIDI події. Такі терміни фактично аналогічні, але я спробую їх використати у власному визначенні MIDI повідомлення.

MIDI повідомлення – це послідовність даних, які генеруються в результаті певних дій з MIDI інструментом (приладом), кодуються за визначеними стандартом правилами у коди MIDI подій (MIDI events), які строго відповідають діям користувача з MIDI інструментом (приладом), але представлені цифровим кодом, та можуть передаватися від одного приладу, обладнаного MIDI інтерфейсом до іншого пакетами стандартизованих MIDI команд у реальному часі.

MIDI повідомлення передаються у вигляді послідовного потоку окремих повідомлень зі швидкістю 31,25 кілобіт в секунду і організовані в 10-розрядні слова. Перший біт слова називається стартовим бітом і він завжди дорівнює нулю, наступні вісім несуть необхідну інформацію, а останній десятий біт завжди дорівнює одиниці і називається він стоповим бітом. Самі по собі стартовий і стоповий біти забезпечують необхідну синхронізацію, фактично позначаючи початок і кінець MIDI слова і з іншою метою не використовуються.midi_word1

10 бітне слово передається за 320 мікросекунд, відповідно на один біт витрачається 32 мікросекунди.

Наступний за стартовим біт використовується для позначення типу байту.

MIDI повідомлення складається з двох типів байтів – байту стану (або статус байту) і байтів даних. Розрізнити їх можна за початковим бітом байту (біт типу байту), який іде наступним після стартового біту MIDI слова. Байти стану завжди починаються з 1, а байти даних з 0. Як правило використовується
Таким чином ще один біт використовується з “службовою” метою і залишається лише 7 біт у кожному байті, за допомогою яких передається 128 можливих значень.

У таблиці нижче показаний формат MIDI повідомлення у реальному часі.

midi_word_full

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь