Розбіжності параметру Velocity

У попередній публікації MIDI ПАРАМЕТР VELOCITY я дав загальний опис параметру Velocity, але цей параметр заслуговує на більш серйозну увагу з точки зору дуже великої різниці результатів його роботи на різних синтезаторах. Якщо програмно тестувати різні синтезатори однаковими параметрами Velocity, то різниця залежності між параметром і середньозваженою (середньоквадратичною потужністю) відтвореного аудіосигналу буде суттєво відрізнятися.

Якщо синтезатори підтримують стандарт MIDI, то логічно припустити, що реагувати на параметр Velocity вони мали б приблизно однаково, подібні значення Velocity повинні відповідати однаковим рівням акустичного вихідного сигналу, але на практиці це не зовсім так. Різниця значення рівня гучності певного динамічного діапазону, заданого параметром Velocity має розбіжності, які можуть десятки децибе́л (дБ).

Справа в тому, що MIDI специфікація не закріпила конкретний стандарт до параметру Velocity, однаковим для всіх інструментів може бути лише параметр 0 (“нуль”). І такий підхід виглядає цілком логічним, адже різні виробники можуть використовувати різні алгоритми звукоутворення, різні тон-генератори і різну електронну базу, що ускладнює процес стандартизації саме цього параметру.

Можна висловити також припущення, що у деяких синтезаторах штучно занижують динамічну акустичну відповідність значенню Velocity, щоб замаскувати  інтенсивніст шумів АЦП.

Але це лише припущення, яке може викликати дискусію, але логічно можна припустити, що при великій інтенсивності шумів на вході АЦП погіршується розрядність, адже при перетворенні сильно зашумленного сигналу молодші біти вихідного коду також містять шум. Нам подобається густий тембр, який на музичному слензі називають “м’ясом”, але саме такий тембр і потребує розрядності АЦП, і чим він густіший тим вірогідніше зниження характеристики якості сигналу в певному диапазоні частот , що буде погіршувати розрядність в меншу сторону з ростом частоти. Явище тихого звуку на густих тембрах можна було спостерігати на багатьох ранніх синтезаторах.

 

Залишити відповідь