Проблеми з некоректним відображенням тексту при копіюванні в Excel.

Вирішуємо проблему з “крякозябрами”.
У випадку, якщо скопійований текст відображається “крякозябрами”, виправити проблему можна наступним чином.
При вставці натискаємо ліву клавішу миші, зі списку вибираємо “спеціальна вставка”, і вибираємо “текст”. Результат наведено нижче.
До
Êîìï’þòåð
Òèï êîìï’þòåðó Îäíîïðîöåññîðíûé êîìïüþòåð ñ ACPI
Îïåðàöiéíà ñèñòåìà Microsoft Windows XP Home Edition
Після виконаних дій
Комп’ютер
Тип комп’ютеру Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операцiйна система Microsoft Windows XP Home Edition
Відтворення цієї статті, або будь-якої її частини, допускається за умови посилання на першоджерело:www.miditaur.net та автора. Призначено для  вільного використання з з метою освіти, навчання і приватного дослідження.

Залишити відповідь

Ввійти за допомогою: