Властивості об’єкту Range

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в середньому: 5 з 5)
№пп Властивість Тип Опис
1 AddressLocal String Адреса області клітинок. Аргументи дозволяють задати стиль адреси області.
2 Borders Колекція Властивості ліній межі області.
3 Cells Об’єкт Клітинки області Range.
4 Characters Колекція Символи, з яких складається текст області.
5 Column Integer Номер першої колонки області Range.
6 Columns Колонки Колекція  області Range листа рабочої книги.
7 ColumnWidth Extended Ширина колонок області Range.
8 Comment Об’ект Коментарі для верхньої лівої клітинки області.
9 Count Integer Кількість клітинок області Range.
10 End Об’єкт Область (клітинка), яка знаходиться в крайньому лівому, правому, верхньому або нижньому положенні на аркуші робочої книги в цій області Range.
11 Font Об’єкт Шрифт тексту області Range.
12 Formula String Формула для розрахунку значень клітинок області Range.
13 FormulaArray String Формула для масиву клітинок області Range.
14 FormulaHidden Boolean True – формула прихована в захищеній робочій книзі або на захищеному аркуші.
15 FormulaR1C1 String Формула у форматі R1C1 для розрахунку значень осередків області Range.
16 HasArray Boolean True – область Range містить масив формул.
17 HasFormula Boolean True – область Range містить формулу.
18 Height Extended Висота області Range.
19 HorizontalAlignment Integer Стиль горизонтального вирівнювання тексту в клітинках області Range.
20 IndentLevel Integer Відступ для тексту в клітинках області.
21 Interior Об’єкт Властивості заливання області клітинок.
22 Item Об’єкт Посилання на елемент колекції.
23 Left Extended Ліва координата області Range.
24 Locked Boolean True – дозволяє заблокувати клітинку або область клітинок за умови, що захищений лист або книга.
25 MergeArea Об’єкт Область клітинок, об’єднаних в «одну клітинку». Повертає об’єкт Range, асоційований з областю клітинок до об’єднання.
26 MergeCells Boolean True – область містить об’єднані комірки.
27 Next Об’єкт Вказує на наступний об’єкт колекції. Якщо Range являє собою клітинку, то властивість Next містить посилання на наступну клітинку аркуша.
28 NumberFormat, NumberFormatLocal String Ці властивості встановлюють формат відображення числових даних і даних типу «дата» в клітинках області (перше – мовою програми або макросу і єдине для всіх, друге – на національній мові користувача).
29 Offset Об’єкт Область (об’єкт типу Range), зміщену щодо поточної області. Величина зміщення задається параметрами методу.
30 Orientation Integer Кут нахилу тексту, відображеного в клітинках. Величина цього кута може змінюватися від -90 до 90 градусів.
31 OutlineLevel Integer Рівень угруповання для рядків або колонок таблиці аркуша робочої книги.
32 PageBreak Integer Вертикальний або горизонтальний розрив аркуша; використовується як властивість для рядків або колонок.
33 Parent Об’єкт Посилання на об’єкт, якому належить область Range.
34 Previous Об’єкт Посилання на попередній об’єкт колекції. Якщо Range являє собою клітинку, то Previous містить посилання на попередню клітинку.
35 Text String Текст, що відображається в клітинках області робочої книги.
36 Resize Об’єкт область, місце розташування якої визначається положенням області Range, а розмір визначається параметрами об’єкту Resize.
37 Row Integer Номер першого рядка, що належить області Range.
38 RowHeight Extended Висота рядків, що належать області Range.
39 Rows Колекція Рядки області Range робочої книги.
40 ShrinkToFit Boolean True – текст автоматично стискається до такої міри, щоб розміститися в заданих розмірах клітинки.
41 Style String Стиль тексту, що застосовується для області клітинок робочої книги.
42 Top Extended Верхня координата області Range.
43 UseStandardHeight Boolean True — стандартна висота рядків.
44 UseStandardWidth Boolean True — стандартна ширина колонок.
45 Value Variant Значення клітинки або масиву значень області клітинок.
46 Value2 Variant Значення клітинки.
47 VerticalAlignment Integer Стиль вертикального вирівнювання тексту в клітинках області Range.
48 Width Extended Ширина області Range.
49 Worksheet Об’ект Посилання на лист рабочої книги, якому належить область клітинок Range.
50 WrapText Boolean True — текст в клітинках області буде записаний з переносом слів на нову строчку, якщо ширина тексту перевищує ширину клітинки

Відтворення цієї статті, або будь-якої її частини, допускається за умови посилання на першоджерело:www.miditaur.net та автора. Призначено для  вільного використання з з метою освіти, навчання і приватного дослідження.
Поділитися:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в середньому: 5 з 5)

Залишити коментар

Ввійти за допомогою: