Індекс глобальної конкурентоспроможності 4.0

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоси, в середньому: 5 з 5)

Завжди у будь якому марафоні є ті хто виграє у цьому процесі, а є ті хто програє.

Якщо розглядати динаміку проходження четвертої промислової революції, відбувається значне прискорення циклу інновацій, при якому традиційні бізнес-моделі швидко старіють, відбувається процес постійного творчого руйнування, створюються можливості для нових учасників та зменшуються бар’єри для передачі технологій або інновацій.

Четверта промислова революція поряд з новими можливостями поставила питання про те, яким чином економіки різних країн можуть найкращим чином інтегрувати технології для найкоротшого шляху до загального процвітання.

Сьогодні ми познайомимося з терміном, який оцінює мікроекономічні та макроекономічні показники, які складають основу національної  конкурентоспроможності.

Цей термін називається – Індекс глобальної конкурентоспроможності 4.0 (GCI 4.0).

Він визначає конкурентоспроможність країни у четвертій промисловій революції (4IR).
Нова методологія визначення індексу глобальної конкурентоспроможності 4.0 базується на оригінальній ідеї професора Клауса Шваба та професора Колумбійського університету Ксав’єра Сала-і-Мартіна.
GCI 4.0 – є кульмінацією тривалого процесу досліджень, започаткованого ще в 2015 році, який включав в себе широкий огляд емпіричної літератури та численні семінари, консультації. Десятки експертів та практиків з наукових кіл, міжнародних організацій, громадських організацій, аналітичних центрів, центральних банків та урядів різних країн надавали матеріали та відгуки щодо концептуальних та технічних аспектів для аналізу і вивчення, щоб потім включити в цей індекс новітні теорії та індикатори.
Цей індекс складається з 12 основних факторів, які сукупно визначають рівень продуктивності країни, і є найважливішим чинником довгострокової перспективи поліпшення рівня життя людей у цій країні.

12 факторів індексу глобальної конкурентоспроможності 4.0 згруповані у чотири категорії.

Фактор Визначає
I – Сприятливе середовище
1 Установи Безпека, права власності, соціальний капітал, стримування та противаги, прозорість та етика, ефективність державного сектору та корпоративне управління.
2 Інфраструктура Якість і розширення транспортної та комунальної інфраструктури.
3 Впровадження ІКТ Ступінь поширення конкретних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
4 Макроекономічна стабільність Рівень інфляції та стійкість фіскальної політики.
II – Людський капітал
5 Здоров’я Очікувана тривалість життя (HALE) – середня кількість років від народження, на яку можна очікувати за умови здорового способу життя.
6 Навички Загальний рівень кваліфікації робочої сили, кількість та якість освіти. Важливими факторами якості є: розвиток цифрової грамотності, навички міжособистісного спілкування та вміння критично і творчо мислити.
III – Ринки
7 Ринок продуктів Наскільки країна забезпечує рівноправні умови для участі компаній на своїх ринках.
8 Ринок праці Сприяння підвищенню продуктивності праці шляхом підбору працівників з найбільш підходящою роботою для подальшої реалізації їх навичок та розвитку таланту, щоб досягти свого повного потенціалу.
9 Фінансова система Заходи з мінімізації ризику фінансової кризи та ресурсів для пристосування до зовнішніх шоків.
10 Розмір ринку Розмір вітчизняних та зарубіжних ринків, до яких мають доступ фірми країни. Він визначається сумою вартості споживання, інвестицій та експорту.
IV – Інноваційна екосистема
11 Бізнес динамізм Можливість приватного сектора створювати та впроваджувати нові технології та нові способи організації роботи через культуру, яка охоплює зміни, ризики, нові бізнес-моделі та адміністративні правила, які дозволяють компаніям легко входити та виходити з ринку.
12 Здатність до інновацій Кількість та якість формальних досліджень та розробок; ступінь, в якій середовище країни заохочує до співпраці, творчих зв’язків, різноманітних дискусій з різними баченнями, під різними кутами зору; і здатність перетворювати ідеї в нові товари та послуги.
Відтворення цієї статті, або будь-якої її частини, допускається за умови посилання на першоджерело:www.miditaur.net та автора. Призначено для  вільного використання з з метою освіти, навчання і приватного дослідження.
Поділитися:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоси, в середньому: 5 з 5)

Залишити коментар

Ввійти за допомогою: